S modrozubým býkem v uchu

S modrozubým býkem v uchu: - fotka 1