Mazda 3 vyhrála ledovou Andros Trophy

Mazda 3 vyhrála ledovou Andros Trophy: - fotka 1