Fiat 500 Tender Two od Castagna - plážová hračka

Fiat 500 Tender Two od Castagna - plážová hračka: - fotka 7