Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spyder po Edselu Fordovi v aukci

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spyder po Edselu Fordovi v aukci: - fotka 1